12 maj 2020

 

Walkin´har anlänt till nybyggda  Ängsjö Motionscentral (Cedervall Arkitekter)  Järfälla Kommun.

“Walkin´” destination Järfälla 2020

Beställare Järfälla Kommun

Foto: Tomas Broman, Herman Bergman Konstgjuteri AB

Vandrande Pilgrimer

Hösten 2017 vann bidraget ”Vandrande Pilgrimer” tävlingen för konstnärlig utsmyckning av den blivande stationsparken i Kil. Förslaget omfattar parken och området som helhet, där skulpturala installationer och växtlighet i samverkan definierar rummet.

Kil, som med sin tusenåriga historia ingick i en pilgrims- och handels-led, och dagens avresande och ankommande, inspirerade till att utveckla ett tema kring rörelse och resande.

Parken befolkas nu av fem skulpturer i corténstål som är ämnade att bära växtlighet anpassade efter årstiderna. De tar ett kliv……….på väg.

Centralt finns en i sten kilformad vattentrappa i anslutning till en upphöjning som kröns med en av skulpturerna i fond mot stationsbyggnaden.

Planteringsytor är formade omväxlande av kantiga och rundade cortén segment som asymmetriskt ramar in parken och bildar in- och utpassager.

Invigt 2 december 2018.

Beställare Kil Kommun.

 

 

UA-96476708-1